Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Sorunu
BASİAD Balıkesir’in Menfaatleri İçin Çalışan Bir Ortak Fayda Kuruluşudur.
ANASAYFA
YÖNETİM
KOMİSYONLAR
ÜYELERİMİZ
SÜTUNLU KONAK
İLETİŞİM
          ENGLISH  
Tüzük Basiad Tarihçe Etik Basiad Vizyonu Yönetim Kurulu Başkanın Mesajı Komisyonlar Üyeler Onursal Üyeler Yüksek İstişare Konseyi Sütunlu Konak Basiad Blog Etkinlikler Raporlar Basın Bültenleri Kurumsal Kimlik Logo Basiad Evrensel Görüş Algısı Balıkesir Fotoğrafları

BASIAD Balıkesir Bankacılık 2012 Sektör Raporu


Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Sorunu

Esasında "Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği" yurtdışında oldukça yaygın olan şirketlerin farklı deneyim ve vizyonerliği bünyesinde harmanlayarak yeni atılımlar yapmasına ve fırsatları kovalamasına, istihdam ve ekonomiye değer katmasına sebebiyet veren bir uygulamadır. Ülkemizde de Türk Ticaret Kanunu ile birlikte, şirketlere yönetim kurullarında bağımsız üye bulundurma imkanı getirildi. Bu şirketlerin gelişimi, büyümesi, ve farklı alanlarda yatırım ve istihdam 

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Sorunu

Pazartesi, 24 Mayıs 2021


Esasında "Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği" yurtdışında oldukça yaygın olan şirketlerin farklı deneyim ve vizyonerliği bünyesinde harmanlayarak yeni atılımlar yapmasına ve fırsatları kovalamasına, istihdam ve ekonomiye değer katmasına sebebiyet veren bir uygulamadır.

Ülkemizde de Türk Ticaret Kanunu ile birlikte, şirketlere yönetim kurullarında bağımsız üye bulundurma imkanı getirildi. Bu şirketlerin gelişimi, büyümesi, ve farklı alanlarda yatırım ve istihdam yapmasının önünü açan önemli bir uygulama oldu.


Türk Ticaret Kanun'una göre bağımsız yönetim kurulu üyeliği yasal bir zorunluluk olmamakla birlikte Sermaye Piyasası Kanun'una göre halka açık şirketlerde bu zorunludur. SPK tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliğinde de yönetim kurulu içerisindeki bağımsız üye sayısı toplam üye sayısının üçte birinden az ve her durumda bağımsız üye sayısı ikiden az olamayacağı düzenlenmiştir. Artık bir çok sayıda şirkette karşımıza bağımsız yönetim kurulu üyeleri bulunuyor. Şirketin yönetim kuruluna şirketin ve hissedarların dışından atanan üyedir. Diğer yönetim kurulu üyelerin aksine şirketin icrasında temsil ve ilzamında bulunamazlar Şirketin ortağa değil ve olamazlar.


Şirketlerin objektif, yapıcı, şirket çıkarlarını gözetecek, farklı tecrübe ve bakış açısı ile yatırımları değerlendirecek, kamusal ve toplumsal dengeleri gözetebilmelerini sağlaması amacıyla bağımsız yönetim kurulu ihdas edilmiştir.


Her ne kadar SPK mevzuatı bu yönde bir zorunluluk getirmiş olsa da diğer yasal düzenlemelerde bu konuda boşluklar olduğu görülmektedir. Özellikle hukuki ve mali sorumluluk çerçevesinde bir yasal boşluk bulunmaktadır.


5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 88. maddesinde "SGK primleri ve diğer alacakları haklı bir sebep olmaksızın bu kanunda belirtilen sürelerde ödenmez ise tüzel kişiliği haiz işverenlerin şirket yönetim kurulu üyeleri de dahil olmak üzere üst düzeydeki yönetici veya yetkilileri ile kanuni temsilcileri işverenleri ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur" denilmektedir. Yerleşik Yargıtay kararlarına göre, anonim şirketlerin ödenmemiş prim SGK prim borçlarından şirkette, SGK ile ilgili iş ve işlemleri yapmaya yetkili olan veya muhasebe finansman konusunda yetkilendirilmiş kanuni temsilciler sorumlu tutulmaktadır.

Kaynak: Doç. Dr. Resul Kurt - https://www.star.com.tr/yazar/bagimsiz-yonetim-kurulu-uyeligi-sorunu-yazi-1630407/