BASİAD Balıkesir’in Menfaatleri İçin Çalışan Bir Ortak Fayda Kuruluşudur.
ANASAYFA
YÖNETİM
KOMİSYONLAR
ÜYELERİMİZ
SÜTUNLU KONAK
İLETİŞİM
          ENGLISH  
Tüzük Basiad Tarihçe Etik Basiad Vizyonu Yönetim Kurulu Başkanın Mesajı Komisyonlar Üyeler Onursal Üyeler Yüksek İstişare Konseyi Sütunlu Konak Basiad Blog Etkinlikler Raporlar Basın Bültenleri Kurumsal Kimlik Logo Basiad Evrensel Görüş Algısı Balıkesir Fotoğrafları

BASIAD Balıkesir Bankacılık 2012 Sektör Raporu


  Basiad Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Bekki'nin Mesajı
Değerli Dostlarım,

Ülkemizin ve Bölgemizin umutlu geleceği için, ekonomi politikalarının oluşturulmasına, üyelerimizin rekabet gücünün artmasına, gelişen ticari entegrasyona katkı sağlamak isteyen, birlikte olmak isteyen iş insanları, 1991 yılında değerimiz BASİAD’ı kurdular. Bu hedefe ilerlerken, ‘tarafsızlık’, ‘şeffaflık’, ‘demokrasi’, ‘insana ve çevreye saygı’, BASİAD ailesinin temel değerlerini oluşturdu. devamı
12 Ocak 2017 Sermaye Artırımlarında İndirim Oranı

6637 sayılı Kanun’la Kurumlar Vergisi Kanunu’nun “diğer indirimler” başlıklı 10. maddesine eklenen (ı) bendi ile şirketlerin nakit yoluyla sermaye artırımlarını teşvik etmek, bu yolla yabancı kaynak yerine özkaynağa yönelmelerini özendirmek amacıyla bir teşvik düzenlemesi getirilmiş ve 1.7.2015 tarihinden sonra uygulanmaya başlanılmıştır. Bu düzenlemeye göre; “sermaye 

devamı
12 Ocak 2017 Vergilemede İspat Vasıtaları

Bilindiği gibi ülkemizde vergileme büyük ölçüde, vergi mükelleflerinin vergilemeye esas olacak matrahları kendilerinin belirleyip beyan etmeleri esasına dayanır. Diğer ülkelerde de uygulama bu yöndedir. Mükelleflerin beyanına güven esastır. Ancak güven denetime engel değildir. Vergi idaresi uygulama birimleri ile mükellef beyanlarını esas alarak vergiyi tarh, 

devamı
12 Ocak 2017 12 Ocak 2017 Tarihli Resmi Gazete

2016/9601   Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. 2016/9703  Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünün Satım ve Kiraya Verme İşlerine Dair Yönetmelik. 2016/9704  Ulusal Bor Araştırma Enstitüsünde Çalıştırılacak Personelin Sözleşme Usul ve Esasları ile Mali Haklarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelikte 

devamı
09 Ocak 2017 Apartman Yöneticilerinin Vergilendirilmesi

Artan şehirleşmeye paralel olarak insanların büyük bir çoğunluğu apartmanlarda yaşamaya başlamış durumdadır. Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2011 yılı araştırmasına göre, Türkiye’de hane halklarının %48’i 4 ve üzeri katlı apartmanlarda yaşamaktadır1. Söz konusu apartmanlar oturan sayısını bakımından oldukça kalabalık olmakta ve apartman ve veya sitede düzenin 

devamı
09 Ocak 2017 Kıdem Tazminatı Tavanı Yükseldi

Kıdem tazminatı çalışma hayatının en önemli ve hassas konularından biri. Çalışanlar için işsiz kalınan dönemde veya emeklilikte pek çok eksiği kapatan parasal bir hak. İşverenler içinse maliyet... Bu nedenle, kıdem tazminatının fona dönüştürülmesi tartışmalar sert geçiyor. Kıdemde teknik bir detay ise yılbaşında ve temmuz ayında tavanın artması. Bu ne anlama geliyor. 

devamı
09 Ocak 2017 9 Ocak 2017 Tarihli Resmi Gazete

—  Atatürk Üniversitesi Avrasya İpekyolu Üniversiteleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği. —  İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

devamı
06 Ocak 2017 Hangi Statüden Emekli Olmak Avantajlı

Emeklilik yolu gözleyenler için SSK ve Bağ-Kur karşılaştırması yapıldığında, şartlara bağlı olarak, aylık bağlama oranı daha yüksek olduğu için SSK emekli aylığı biraz daha fazla olur. Diğer taraftan SSK ve Emekli Sandığı'na bakıldığında ise; SSK yaş konusunda, Emekli Sandığı da yüksek maaş anlamında avantaj sağlıyor. Tabii burada da şartlar önemli... SORU: Merhaba 1982 doğumluyum.

devamı
06 Ocak 2017 6 Ocak 2017 Tarihli Resmi Gazete

—  Atıksu Toplama ve Uzaklaştırma Sistemleri Hakkında Yönetmelik. —  Polis Akademisi Başkanlığı Bilimsel Araştırma Projelerinin Hazırlanması ve Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik. ––  Polis Meslek Eğitim Merkezleri Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. —  Türk Standardları Enstitüsü Personel Yönetmeliğinde Değişiklik 

devamı
Haber Arşivi