BASİAD Balıkesir’in Menfaatleri İçin Çalışan Bir Ortak Fayda Kuruluşudur.
ANASAYFA
YÖNETİM
KOMİSYONLAR
ÜYELERİMİZ
SÜTUNLU KONAK
İLETİŞİM
          ENGLISH  
Tüzük Basiad Tarihçe Etik Basiad Vizyonu Yönetim Kurulu Başkanın Mesajı Komisyonlar Üyeler Onursal Üyeler Yüksek İstişare Konseyi Sütunlu Konak Basiad Blog Etkinlikler Raporlar Basın Bültenleri Kurumsal Kimlik Logo Basiad Evrensel Görüş Algısı Balıkesir Fotoğrafları

BASIAD Balıkesir Bankacılık 2012 Sektör Raporu


  Basiad Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Bekki'nin Mesajı
Değerli Dostlarım,

Ülkemizin ve Bölgemizin umutlu geleceği için, ekonomi politikalarının oluşturulmasına, üyelerimizin rekabet gücünün artmasına, gelişen ticari entegrasyona katkı sağlamak isteyen, birlikte olmak isteyen iş insanları, 1991 yılında değerimiz BASİAD’ı kurdular. Bu hedefe ilerlerken, ‘tarafsızlık’, ‘şeffaflık’, ‘demokrasi’, ‘insana ve çevreye saygı’, BASİAD ailesinin temel değerlerini oluşturdu. devamı
27 Eylül 2016 Matrah Artırımı Uygulaması

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun’un Resmi Gazete’de yayımlandığı 19 Ağustos 2016 tarihi de dahil vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da henüz ödeme süresi geçmemiş olan vergiler de girmektedir. Söz konusu madde kapsamında ödenecek alacak tutarının tespiti için vergi asıllarına; vade tarihinden kanunun Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihe kadar geçen süre 

devamı
27 Eylül 2016 Gecikmiş Borça Yİ-ÜFE Uygulaması

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun’un Resmi Gazete’de yayımlandığı 19 Ağustos 2016 tarihi de dahil vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da henüz ödeme süresi geçmemiş olan vergiler de girmektedir. Söz konusu madde kapsamında ödenecek alacak tutarının tespiti için vergi asıllarına; vade tarihinden kanunun Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihe kadar geçen süre

devamı
27 Eylül 2016 Sermayeyi Gözden Geçirme Zamanı

Eylül ayının bitimi ile üçüncü geçici vergi dönemi de bitiyor ve artık mali yılın da sonuna yaklaşıyoruz. Yılsonu, bazı sermaye şirketleri için aynı zamanda sermaye artırımının zamanını da ifade ediyor. Sermaye artırımının yapılması, burada bazı şirketler için de mevzuatın doğurduğu menfaat gereği olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle yılın son iki çeyreğindeki yabancı para 

devamı
27 Eylül 2016 27 Eylül 2016 Tarihli Resmi Gazete

—   Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik. ––  Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. ––  Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

devamı
26 Eylül 2016 Bağ-Kurluları Heyecan Sardı

Bağ-Kur’luya 5 puanlık prim indirimi uygulaması, 1 Ekim tarihinden itibaren başlıyor. Bu kapsamda çalışanların primleri bu tarihten itibaren 5 puan düşürülecek. Şirket ortaklarından, muhtarlara, esnafdan gelir vergisi mükelleflerine indirimden 2 milyon kişinin yararlanması bekleniyor. Peki bu indirimden kimler, nasıl yararlanacak? İndirimden yararlanmak için ne yapmak gerekecek?

devamı
26 Eylül 2016 26 Eylül 2016 Tarihli Resmi Gazete

— Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. —  Gazi Üniversitesi Sporda Üstün Yetenekliler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği. —  İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı Yönetmeliği. —  İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim 

devamı
22 Eylül 2016 Kasa ve Ortaktan Alacaklara İlişkin Af

Anılan yasa ile getirilen düzenlemelere ilişkin açıklamaları ve anılan Yasanın 10. maddesiyle Maliye Bakanlığı’na verilen yetkiye istinaden, bu düzenlemelere ilişkin uygulama usul ve esaslarını belirleyen 1 Seri Nolu Tebliğ 23 Ağustos 2016 tarihli mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.Anılan yasa hükmü, sadece Bilanço Esası’na göre defter tutan kurumlar vergisi mükelleflerini 

devamı
22 Eylül 2016 Belediye Vergileri ve Sorunlar

Buna karşılık merkezi idare, yasama organı tarafından ihdas edilen kamu gelirlerini tahsil etme veya merkezi idare tarafından tahsil edilecek gelirlerden bu idarelere pay verilmesi yolunu açık bırakmıştır. Bu Anayasal düzenlemeler ışığında, ‘emlâk vergisi’ni tahsil yetkisi ile Belediye Gelirleri Kanunu ile ihdas olunan vergi ve harçların tahsil yetkisi belediyelere verilmiştir. 

devamı
Haber Arşivi