BASİAD Balıkesir’in Menfaatleri İçin Çalışan Bir Ortak Fayda Kuruluşudur.
ANASAYFA
YÖNETİM
KOMİSYONLAR
ÜYELERİMİZ
SÜTUNLU KONAK
İLETİŞİM
          ENGLISH  
Tüzük Basiad Tarihçe Etik Basiad Vizyonu Yönetim Kurulu Başkanın Mesajı Komisyonlar Üyeler Onursal Üyeler Yüksek İstişare Konseyi Sütunlu Konak Basiad Blog Etkinlikler Raporlar Basın Bültenleri Kurumsal Kimlik Logo Basiad Evrensel Görüş Algısı Balıkesir Fotoğrafları

BASIAD Balıkesir Bankacılık 2012 Sektör Raporu


  Basiad Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Bekki'nin Mesajı
Değerli Dostlarım,

Ülkemizin ve Bölgemizin umutlu geleceği için, ekonomi politikalarının oluşturulmasına, üyelerimizin rekabet gücünün artmasına, gelişen ticari entegrasyona katkı sağlamak isteyen, birlikte olmak isteyen iş insanları, 1991 yılında değerimiz BASİAD’ı kurdular. Bu hedefe ilerlerken, ‘tarafsızlık’, ‘şeffaflık’, ‘demokrasi’, ‘insana ve çevreye saygı’, BASİAD ailesinin temel değerlerini oluşturdu. devamı
25 Mayıs 2016 Geçici İşçi Temin Edilebilir mi

Bazı kesimlerce yapılan eleştirilere rağmen 6715 sayılı Kanun’la özel istihdam büroları ve geçici iş ilişkisine yönelik düzenlemeler kabul edilerek 20 Mayıs tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Özellikle gelişmiş sanayi ülkelerinde yer alan esnek çalışma biçimleri ülkemizde de tartışılmaktadır. Ancak hem Avrupa’da hem de ülkemizde esnekliğin

devamı
25 Mayıs 2016 Maaşları Bankadan Ödemeyene Ceza Var

Bu yönetmelik 818 sayılı Borçlar Kanunu, 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun, 854 sayılı Deniz İş Kanunu ile 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında çalıştırılan işçi, gazeteci ve gemi adamının ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her türlü istihkakını kapsamaktadır.

devamı
25 Mayıs 2016 25 Mayıs 2016 Tarihli Resmi Gazete

—  Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. —  Sosyal Güvenlik Kurumu Asgari İşçilik Tespit Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. —  Elektrik Dağıtım 

devamı
24 Mayıs 2016 Emekli Aylıklarına Haciz Uygulaması

Bankaların özensiz kredi kartı dağıtması, herkesin cebinde en az beş-altı kredi kartı bulunması, teminat ve varlıklara bakılmaksızın yüksek limitler verilmesi, taksitler, kampanyalar, kart borçlarının ayrıca taksitlendirilmesi, vergi borçlarının dahi kredi kartı kuruluşlarınca taksitlendirilerek ödenmesinin sağlanması derken toplum gelirinden fazla harcamaya yönlendirildi ve 

devamı
24 Mayıs 2016 24 Mayıs 2016 Tarihli Resmi Gazete

2016/8769   Türk Silahlı Kuvvetleri, Millî İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Taşınır Mal Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. ––  Hac ve Umre Seyahatleri ile İlgili İşlerin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik. ––  D-8 Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması Çerçevesinde

devamı
23 Mayıs 2016 Kıdem Tazminatında Fona Doğru

Kıdem tazminatının fona dönüştürülmesi konusunda; işçi sendikaları hak kaybı oluşturacak bir fon sistemine izin vermeyeceklerini, işveren sendikaları ise zorunlu prim yükünün istihdamı daha da azaltacağını savunuyor. Fonunun kurulacağı neredeyse kesin olmakla birlikte, nasıl bir sistem kurulacağına ilişkin net bir sonuca ulaşılmış değil. Ağırlık kazanan söylem bireysel

devamı
23 Mayıs 2016 İşverenlere Gün Doğdu

Çalışma hayatımızda köklü bir değişiklik getirecek olan 6715 sayılı Yasada geçici işçi kavramı kullanılsa da hem kamuda mevsimlik çalışan işçiler için de kullanılmasından dolayı karışıklığa neden olmamak ve hem de uygulama şekli itibariyle ve fiilen çalıştıran işveren ile arasındaki ilişkinin niteliği itibariyle kiralık işçi kavramı daha doğru düşüyor.

devamı
23 Mayıs 2016 23 Mayıs 2016 Tarihli Resmi Gazete

—   Türk Eczacıları Birliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. ––  Türk Eczacıları Birliği Yardımlaşma Sandığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. ––  İstanbul Teknik Üniversitesi Kütüphanesi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik. —   İstanbul Ticaret Üniversitesi Avrupa Birliği Uygulama ve Araştırma Merkezi 

devamı
Haber Arşivi