BASİAD Balıkesir’in Menfaatleri İçin Çalışan Bir Ortak Fayda Kuruluşudur.
ANASAYFA
YÖNETİM
KOMİSYONLAR
ÜYELERİMİZ
SÜTUNLU KONAK
İLETİŞİM
          ENGLISH  
Tüzük Basiad Tarihçe Etik Basiad Vizyonu Yönetim Kurulu Başkanın Mesajı Komisyonlar Üyeler Onursal Üyeler Yüksek İstişare Konseyi Sütunlu Konak Basiad Blog Etkinlikler Raporlar Basın Bültenleri Kurumsal Kimlik Logo Basiad Evrensel Görüş Algısı Balıkesir Fotoğrafları

BASIAD Balıkesir Bankacılık 2012 Sektör Raporu


  Basiad Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Bekki'nin Mesajı
Değerli Dostlarım,

Ülkemizin ve Bölgemizin umutlu geleceği için, ekonomi politikalarının oluşturulmasına, üyelerimizin rekabet gücünün artmasına, gelişen ticari entegrasyona katkı sağlamak isteyen, birlikte olmak isteyen iş insanları, 1991 yılında değerimiz BASİAD’ı kurdular. Bu hedefe ilerlerken, ‘tarafsızlık’, ‘şeffaflık’, ‘demokrasi’, ‘insana ve çevreye saygı’, BASİAD ailesinin temel değerlerini oluşturdu. devamı
25 Mayıs 2017 Vergi İncelemelerinde Yeni Düzen

Vergi İncelemelerinde özellikle zamanaşımı süresinin son yılında yapılan incelemelerde hem şekil hataları hem de tebligat sorunları dolayısıyla pek çok sıkıntı yaşandığı, zaten bilinen ve zaman zaman benim de yazdığım bir konudur. Bu sıkıntıların, daha önce değindiğim bir toplantıda Maliye Bakanı Sayın Naci Ağbal’a aktarılmasının da etkisi ile bu konuda yine Sayın Bakan 

devamı
25 Mayıs 2017 25 Mayıs 2017 Tarihli Resmî Gazete

—  Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Memurları Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. —  Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. —  Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik 

devamı
24 Mayıs 2017 Siber suçlar ve muhasebe kayıtları

Bilindiği gibi, günümüzde teknolojinin her geçen gün gelişmesi sonucu ile teknolojinin ve bu teknolojilere erişilebilirliğin giderek artması sonucunda güvenli muhasebe kayıtları alanında da bilişim sistemlerine yönelik işlenen fiiller nedeniyle siber suçlar çoğalmaktadır. iber suç, bir bilişim sisteminin güvenliğini ve buna bağlı rakamsal verileri veya kullanıcısını hedef alan 

devamı
24 Mayıs 2017 24 Mayıs 2017 Tarihli Resmî Gazete

2017/10147    Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. —  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. —  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Personeli

devamı
23 Mayıs 2018 Derneklerin Lokalleri ve Vergi Sorunu

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanuna bağlı olarak yürürlüğe giren 1 Seri Nolu KVK genel Tebliğine göre derneklerin bizzat kendileri değil iktisadi işletmeleri kurumlar vergisine tabi olduğu vurgulanmaktadır. 5520 sayılı yasanın yürürlüğe girmesi ile beraber dernekler açısından iktisadi işletme tanımı ve faaliyetleri önemli özellikler arz etmektedir. Gelir İdaresi birçok derneğin 

devamı
23 Mayıs 2017 Cep Telefonu Fesih Sebebi Mi?

Ancak bu alışkanlığımızı işyerinde de sürdürmek, bazı istenmeyen sonuçlar doğurabilir. Özellikle cep telefonuyla meşgul olmak, iş güvenliğini tehdit ediyorsa.. Çünkü, bu durumda tazminatsız işten çıkarılma riski var. Nasıl mı? Yargıtay’a göre şöyle; ‘’İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 25. 

devamı
23 Mayıs 2017 23 Mayıs 2017 Tarihli Resmî Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİK —  Balıkesir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği YARGI BÖLÜMÜ ANAYASA MAHKEMESİ KARARI —  Anayasa Mahkemesinin 5/4/2017 Tarihli ve 2014/2517 Başvuru Numaralı Kararı İLÂNLAR a - Yargı İlânları b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları c - Çeşitli İlânlar

devamı
17 Mayıs 2017 SGK Borçlusuna Yeni Şans Geliyor

Geçen yıl, ekonomide yaşanan olumsuzluklar nedeniyle 6736 Sayılı Kanun’la vergi ve prim borçlarının yeniden yapılandırılmasına imkân sağlanmıştır, ancak 30 Haziran 2016 tarihini esas aldığından bu tarihten sonraki olumsuzluklar nedeniyle (15 Temmuz darbe girişimi) kamuya karşı yükümlülüklerini yerine getiremeyenler için yeniden yapılanma imkânı sağlamaya ihtiyaç 

devamı
Haber Arşivi