BASİAD Balıkesir’in Menfaatleri İçin Çalışan Bir Ortak Fayda Kuruluşudur.
ANASAYFA
YÖNETİM
KOMİSYONLAR
ÜYELERİMİZ
SÜTUNLU KONAK
İLETİŞİM
          ENGLISH  
Tüzük Basiad Tarihçe Etik Basiad Vizyonu Yönetim Kurulu Başkanın Mesajı Komisyonlar Üyeler Onursal Üyeler Yüksek İstişare Konseyi Sütunlu Konak Basiad Blog Etkinlikler Raporlar Basın Bültenleri Kurumsal Kimlik Logo Basiad Evrensel Görüş Algısı Balıkesir Fotoğrafları

BASIAD Balıkesir Bankacılık 2012 Sektör RaporuBalıkesir Sanayici ve İşadamları Derneğinin merkezi olarak hizmet veren; Şehrimizin 19.yy sonu – 20.yy başı çekirdek dokusunu oluşturan Sütunlu Konak; Dumlupınar mahallesinde yer alan, tipik bir Balıkesir evini yansıtmakta, konumu ve büyüklüğü itibari ile de diğer evler arasında hemen fark edilmektedir.

Uzun yıllar kullanılmayan ve bakımsız kalan konak, 27 Eylül 1990 tarihinde Kültür Varlıkları Koruma Kurulunca tescillenerek koruma altına alınmıştır. 28 Aralık 2001 tarihinde ise Balıkesir ili Çevre Koruma Vakfı tarafından mülkiyeti satın alınmıştır.

Yaşanılmadığı için gün geçtikçe harap olan, diğer taraftan define arayıcılar tarafından tahrip edilen konak restore edilerek kullanılmak üzere 2005 yılında Çevre Koruma Vakfı tarafından 25 yıllığına kiraya verilmiştir.
Balıkesir Üniversitesi ile işbirliğine gidilerek gerekli projeler çizdirilmiş ve Çanakkale Koruma Kuruluna onaylatılmıştır. 2005 yılı Kasım ayında Balıkesir Belediyesinden gerekli onarım izinleri alınarak restore çalışmalarına çatıdan başlanılmıştır.

Proje uyarınca binanın temel ve duvarları orijinale uygun olarak sağlamlaştırılmış, iç ve dış sıvaları yaptırılmış, dış duvar ahşap kaplama ve üst kat tavan ve taban kaplamaları bitirilmiştir.
Restorasyon maliyetleri yüksek olan bu tür çalışmalardaşimdiye kadar yapılan tüm harcamalar BASİAD tarafından karşılanmıştır.

Kurtuluş Savaşı döneminde karargah olarak kullanılan Sütunlu Konak; Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’e de ev sahipliği yapmış olmasından dolayı ayrı bir öneme sahiptir.