İsa Tamer Çelik
BASİAD Balıkesir’in Menfaatleri İçin Çalışan Bir Ortak Fayda Kuruluşudur.
ANASAYFA
YÖNETİM
KOMİSYONLAR
ÜYELERİMİZ
SÜTUNLU KONAK
İLETİŞİM
          ENGLISH  
Tüzük Basiad Tarihçe Etik Basiad Vizyonu Yönetim Kurulu Başkanın Mesajı Komisyonlar Üyeler Onursal Üyeler Yüksek İstişare Konseyi Sütunlu Konak Basiad Blog Etkinlikler Raporlar Basın Bültenleri Kurumsal Kimlik Logo Basiad Evrensel Görüş Algısı Balıkesir Fotoğrafları

BASIAD Balıkesir Bankacılık 2012 Sektör Raporu


İsa Tamer Çelik

Bir dönemdir enerjimizin önemli bir kısmını yeni bir Federasyon kurulması üzerine harcamaktayız.  Federasyonlaşma isteğimizin sebeplerini sizlerle paylaşmak istiyorum.

İsa Tamer Çelik

BASİAD Başkanı

 

Bir dönemdir enerjimizin önemli bir kısmını yeni bir Federasyon kurulması üzerine harcamaktayız.  Federasyonlaşma isteğimizin sebeplerini sizlerle paylaşmak istiyorum.

 

Derneklerimizin isimleri farklı olsa da; her birimiz ortak amaç doğrultusunda ortak hedefler için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

 

Hedef gruplarımız üyelerimiz ve tabi ki yaşadığımız bölge Balıkesir.

Öncelikle üyelerimizin ekonomik faaliyetlerini kolaylaştırmak, yaşadığımız ve kazanç sağladığımız çevreye sosyal sorumluluk sahibi olan kişiler olarak Derneklerimiz aracılığı ile sosyo-ekonomik alanlar içinde katkıda bulunmak, üretken olmak ve değer katmaktır.

 

Çalışmalarımızı gerçekleştirirken,

Mümkün olduğu kadar çok katma değer üretmek,

Üyelerimizin işlerine ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak,

Meslek kültürlerini geliştirmek,

Ticari ahlak kavramını vazgeçilmez değerlerimiz arasına yerleştirmek,

Rekabet ortamında centilmenliği hâkim kılmak,

Hızla gelişen iletişim ortamında iletişim hızını yakalamak,

Her gün değişen ekonomik hayatı en yakından takip etmek,

Yaşadığımız bölge ile ilgili konularda araştırmalar yaparak görüş bildirmek,

Pazar genişletme çalışmalarına destek sağlamak,

Ortaklık kültürünün gelişmesine katkı sağlamak,

Eğitim faaliyetlerinde bulunmak,

Sosyal sorumluluk projelerini geliştirmeyi hedefliyoruz.

 

Yukarıda sıraladıklarım ortak çalışma alanlarımızdır. Büyük bir ihtimalle amaç ve hedeflerimiz birbiri ile örtüşmektedir.

 

Hepimiz dernek faaliyetlerimizi gönüllülük esası ve çevremize, iş dünyasına duyduğumuz sorumluluğun gerekleri olarak yapıyoruz. Bu çalışmalardan kişisel beklentimiz asla olmamıştır bundan sonrada asla olmayacaktır.

 

2011 yılından bu yana kader birliği yaptığımız, toprağı, suyu, insanı aynı kulvarda yer alan Balıkesir ve Çanakkale iş derneklerinin bir çatı altında toplanarak, güç birliği yapacakları bir Federasyon kurma çalışmaları ve gayreti içindeyiz.

Şunu açıkça ifade etmek istiyorum. Federasyonu kurmak istemedeki yegâne amacımız tek elin ses çıkarmadığı bilincinde olmamızdır.

 

Global dünyada kaynaklar azaldıkça, proje boyutları değiştikçe, önce bölgeler işbirliğine gittiler, sonra ülkelerden oluşan ekonomik ve siyasi birliktelikler meydana geldi. Devasa ölçekteki şirketler bir araya geldi, ortaklık yaptı.

 

Avrupa 2. Dünya savaşının yıkımından sıyrılmak için Almanya, Fransa, İtalya, Hollanda gibi ülkelerinden öncülüğünde başlayan ve bugün Hırvatistan’ında katılımı ile 28 ülkeden oluşan Avrupa Birliğini kurdu. Dünyanın değişik bölgelerinde ülkeler yine ekonomik ve siyasi birlikler kurdular. Dev Sanayi Şirketleri, enerji şirketleri, bilişim şirketleri evlilik yaptılar.

 

Bu ortaklıklara kalkışanlar; tek başlarına seslerinin yeterince çıkmadığı, her gün artan nüfuslarını beslemekte problem yaşadıklarını, vatandaşlarının zenginleşmesinde problem yaşadıklarını gördüler.

Birleştiler, değiştiler, güçlendiler ve büyüdüler. 

Bizlerinde güçlerimizi bir araya getirerek hedeflerimize ulaşmamız çok çok daha hızlı ve kolay olacaktır.

Olumsuzlukları, ters düşünceleri bir kenara bırakarak, Federasyonlaşma çalışmalarına destek vermemiz derneklerimizin ve bölgelerimizin yararına olacaktır.

 

Hepimiz uzun zamandan bu yana ve önemli zamanımızı harcayarak dernek çalışmalarımızı yürütüyoruz.

 

Plansız, programsız büyümenin ve gelişmenin olamayacağı aşikârdır. Lakin ülkemizin pek çok kuruluşu gibi bizlerinde gerçek anlamda üzerinde mesai harcanarak, bilimsel çerçevede hazırlanmış Stratejik planlarımız ve bu stratejik palanlara bağlı kalan, hedeflerimize ulaşmamıza aracılık edecek özenle hazırlanmış yıllık iş planlarımız maalesef yoktur. Faaliyetlerimiz büyük çoğunlukla spontane gelişmektedir. İmkânlarımız bellidir. Plansız programsız mevcut imkânlarımızla önümüze koyduğumuz hedeflerimize ne kadar ulaşabilir tartışmalıdır.

 

Gelin federasyonu kuralım, işbirliği, gönül birliği yapalım.

Hedeflerimiz aynı.

Kaynaklarımız kısıtlı.

Stratejimizi belirleyelim, planlarımızı yapalım.

Kaynaklarımız aynı hedeflerde birleştirelim.

Önce kendimiz güçlenelim sonra üyelerimiz ve bölgelerimizi güçlendirelim.