Ümit Baysal
BASİAD Balıkesir’in Menfaatleri İçin Çalışan Bir Ortak Fayda Kuruluşudur.
ANASAYFA
YÖNETİM
KOMİSYONLAR
ÜYELERİMİZ
SÜTUNLU KONAK
İLETİŞİM
          ENGLISH  
Tüzük Basiad Tarihçe Etik Basiad Vizyonu Yönetim Kurulu Başkanın Mesajı Komisyonlar Üyeler Onursal Üyeler Yüksek İstişare Konseyi Sütunlu Konak Basiad Blog Etkinlikler Raporlar Basın Bültenleri Kurumsal Kimlik Logo Basiad Evrensel Görüş Algısı Balıkesir Fotoğrafları

BASIAD Balıkesir Bankacılık 2012 Sektör Raporu


Ümit Baysal

Balıkesir halkı 31 Mart 2014 Pazartesi Sabahına farklı bir yerel yönetim biçimi ile uyanacak. Kocavşar, Pamukçu, Şamlı, Altınova, Küçükköy, Ilıca, Aksakal, Edincik, İskeleköy, Pelitköy, Akçay, Altınoluk, Güre, Kadıköy, Zeytinli, Karşıyaka, Ocaklar, Karaağaç, Sarıköy, Büyükdere, Büyükyenice, Gökçeyazı, Kayapa, Korucu, Kızıksa, Salur, Avşa, Saraylar, Sarıbeyler, Gölcük, Yaylabayır, Yüreğil, Göbel, Karapürçek Belde Belediyeleri (Toplam 34 Belediye Başkanlığı) kepenklerini kapatarak, tüzel kişilikleri sona ermiş olacak.

Basiad Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve

Basın Sözcüsü Ümit Baysal2ın Yönetim

Kurulu adına yaptığı açıklama

BASİAD 22 Ekim 2013

 

Balıkesir halkı 31 Mart 2014 Pazartesi Sabahına farklı bir yerel yönetim biçimi ile uyanacak. Kocavşar, Pamukçu, Şamlı, Altınova, Küçükköy, Ilıca, Aksakal, Edincik, İskeleköy, Pelitköy, Akçay, Altınoluk, Güre, Kadıköy, Zeytinli, Karşıyaka, Ocaklar, Karaağaç, Sarıköy, Büyükdere, Büyükyenice, Gökçeyazı, Kayapa, Korucu, Kızıksa, Salur, Avşa, Saraylar, Sarıbeyler, Gölcük, Yaylabayır, Yüreğil, Göbel, Karapürçek Belde Belediyeleri (Toplam 34 Belediye Başkanlığı) kepenklerini kapatarak, tüzel kişilikleri sona ermiş olacak.

 

Yeni Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanının; 14.299 km² yüzölçümü, 290,5 km'lik kıyı bandı ölçeğindeki, 20 İlçe, 34 Belde ve 892 köye başka bir ifade ile 946 adet yerleşim merkezinde;  2012 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre 1.160.731 insanımıza hizmet götürmesi, sorunlarını çözmesi ve sürdürülebilirliklerini sağlayabilmek için planlı ve programlı yeni yatırımlar ve programlara imza atması gerekecektir. 

 

Topyekûn bir bölge yerel yönetimi ile ilk defa karşı karşıya kalacağız. Şüphesiz enerjisini Balıkesir ve üyelerinin sürdürülebilir kalkınması ve gelişimi üzerine harcayan BASİAD olarak bizlerde tüm vatandaşlarımız gibi bu büyük değişimin arifesinde pek çok bilinmez ile karşı karşıyayız.

 

Dileğimiz ve temennimiz yeni oluşacak Büyükşehir çatısının tüm bölgeleri kucaklaması, birike gelmiş sorunlara çözüm yolları bulması, bölgede yaşamaktan dolayı mutluluk duyan insanlarımızın varlığını arttırması, eldeki imkânların, küçük ve bazen hatalı planlamalardan kaynaklanan ziyan olup gidişine bir dur diyerek, bölge ölçeğinde çözüm üretecek planları ortaya koyabilmesi, insanımızın devamını sağlamak için ihtiyaç duyulan, hava, su, toprak, ekonomi kadar; kültür, sanat ve spora da ihtiyacı olduğunun bilincinde olmasını arzuluyoruz.

 

İlimiz bu tarihi göreve adım adım yaklaşırken; bizlerde BASİAD olarak yaşadığımız bölgemize hizmet borcu anlayışı ile bazı sorunlarımızı genel hatları ile tespit etme ihtiyacı duyduk. Amacımız söz konusu dillendirdiğimiz ve daha sonraları farklı kuruluşlarca da dillendirilebilecek sorunlarımıza Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının çözüm önerilerini bu önemli süreçte duyabilmektir.

 

Bu vesile ile Büyükşehir Belediye Başkanlığı uygulamasının ilimize hayırlı olmasını temenni eder, bu yolda çaba harcayacak tüm adaylara başarılar dileriz.

 

 

BALIKESİR’İN SORUNLARI

 

SANAYİ:

 

Küçük Sanayi: 

Küçük Sanayi adı altında faaliyet gösteren esnafın teknik ve idari anlamda desteğe ihtiyacı vardır. Küçük Sanayi gelişen teknoloji ve değişen ticari şartlara ayak uydurmakta zorlanmakta bu sebepten dolayı, kapasite, kar ve vizyon kaybetmektedirler.

 

Daha büyük ölçekli sanayilere entegre olma ve yan sanayinin belli alanlarında faaliyet gösterme olanakları bulunmakta iken bu yönde gelişim olamamaktadır. Örneğin Savunma Sanayinin yıllık 10 Milyar dolar civarında gerçekleştirdiği mekanik parça ithalatının önemli bir bölümünün; Balıkesirli küçük sanayicilerimiz tarafından karşılanması mümkündür. Fakat esnafımızı bu yöne adapte edecek organizasyonlar ve programlar il genelinde bugüne kadar gerçekleştirilememiştir. Diğer küçük ölçekli iş kollarında olduğu gibi küçük sanayi alanında da kan kaybetmeye devam eden grupların; durumlarını net olarak görmelerine rağmen; farklılık yaratma isteksizliklerinin kırılması ve bu yönde yenilik yaratmaları açısından ciddi projelerle desteklenmesi gerekmektedir.

 

Sanayi:

Balıkesir İl Sınırları içerisinde; 02.10.2013 tarihi itibari ile bir kapasite raporuna bağlanmış ciddi anlam da  727 tür üretim yapılmaktadır. 947 değişik kapasite raporu ile 859 firma üretimlerine devam etmektedirler.  

 

Ülkemizde olduğu gibi ilimizde de Sanayinin önemli sorunlarından bir tanesi bürokrasidir. Çoğu zaman mevzuatta yeri olmamasına ve devletimizin üst makamlarınca onaylanmamasına rağmen sanayicimiz işlerini yaptırdıkları devlet dairelerinde büyük zorluklar ve rekabet şanslarını azaltan zaman kayıpları ile yüz yüze kalmaktadırlar. Zaman zaman bürokrasinin çarkları arasında yok olup gitmektedirler. Yeni yatırımlarını hayata geçirebilmek için attırmaları gereken imzaların arkasında bir maratoncu inadına ve azmine sahip olmaları gerekmektedir. Özellikle Büyükşehir Belediye Yönetimi ile birlikte sanayicilerimizin pek çok bürokratik işlemi yeni Büyükşehir Belediye Başkanının sorumluluğu altında yer alacaktır.

 

Çalışma hayatı mevzuatında yapılması öngörülen ve yasalaşma aşamasındaki yeni düzenlemeler önümüzdeki dönemde sanayimizin önünde büyük risk unsuru oluşturma tehlikesi yaratmaktadır. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası gibi alt yapının tam olarak hazır olmaması sebebi ile uygulamaya geçme aşamasında; mevzuatın uygulanması yönünde oluşan fiziki imkânsızlıklar; sanayicimizi büyük cezalar ödeme riski ile yüz yüze bırakabilmektedir.

 

Ülkemizdeki tüm sanayiciler gibi Balıkesirli sanayiciler de üretim aşamasında özellikle enerji girdi maliyetlerinden yakınmaktadırlar. Enerji girdi maliyetleri dünya ortalamasının çok üstündedir.

 

 

TİCARET:

 

Kan Kaybeden Sektörler:

Özellikle Çarşı merkezlerindeki ve mahalle arasındaki küçük esnaf çok büyük pazar ve ciro kaybına uğramıştır. Bu bir yandan değişen ticari hayatın sonucu olarak ortaya çıkar iken (Alış Veriş Merkezleri, E.Ticaret, Sınır Tanımaz Global Firmalar) diğer yandan, işyerlerimizin ve organizasyonların da hataları olmuştur.

 

Bugün bir kişiyi istihdam etmek için ortalama 250 bin TL tutarında bir yatırım gerektiği düşünülecek olur ise, kendine en kısa ve kolay yoldan istihdam sağlayan küçük esnafın ülke ekonomisi ve iş barışı açısından ne kadar büyük bir ekonomik fayda içinde olacağı daha iyi anlaşılacaktır.

 

Kayıt dışılık ve haksız rekabet bugün Balıkesirli küçük  esnafın bir numaralı sorunudur. Kayıt altındaki işletmeler; vergi, kira, harç, sigorta gibi pek çok yükümlülüğünü yerine getirir iken Balıkesir ilinin her köşesinde haftanın yedi günü kurulan semt pazarları haksız rekabet yaratmaktadır.

 

Küçük esnafımızın küçük sanayicilerimiz gibi önemli bir proje ile işlerini geliştirmeye yönelik yeni atılımlar içerisine girmelerini sağlayacak itici güce ve eğitime ihtiyaçları vardır.

 

İHRACAT:

 

“Türkiye’yi doyuran il” sloganını yakıştırdığımız; Balıkesir’in  2012 yılı ihracatı 475 Milyon dolar civarındadır. Varlıklarına ve üretim potansiyeline bakıldığında yıllık 1 Milyar Dolar civarında ihracat yapma şansı olduğu anlaşılmaktadır. Dünya ihracat rüzgarı da bugünlerde ülkemize ve ilimize doğru esmektedir. İhracat potansiyeli olan işletmelerimiz çok rahatlıkla bir program ile eksik olan teknik ihracat bilgisine sahip olabilirler. Bir araya getirilmeye, organizasyona ve itici güce ihtiyaç duymaktadırlar.

 

Gümrük Müdürlükleri:

İlimiz sınırlarında; Bursa Gümrükleri Baş Müdürlüğüne bağlı Bandırma Gümrük Müdürlüğü ve İzmir Gümrükleri Baş Müdürlüğüne bağlı Ayvalık Gümrük Müdürlüğü faaliyette bulunmaktadır. Balıkesir Merkez ilçede görev yapan gümrük müdürlüğü 28.08.1999 tarihinde yayımlanan 23800 sayılı Resmi Gazetedeki Bakanlar Kurulu Kararı ile kapatılmıştır. İlimizin imalat yoğunluğu dolayısı ile ihracat potansiyeli merkezde toplanmaktadır. Yakın zamanda faaliyete geçeceğini düşündüğümüz Lojistik Köy alanı da ihracat imkânına ivme kazandıracaktır.  Özellikle Merkez deki firmalarımız ihracat işlemleri için diğer müdürlüklerden kolcu tabir eden görevliler getirmekte, işlemleri gecikmekte, maliyet artmakta, her şeyden önemlisi şevkleri kırıldığı için ihracata yeterli derecede konsantre olamamaktadırlar.

 

AR-GE:

 

Planlı ve sürdürülebilir bir ekonomi için şüphesiz patentleriniz ve ihraç edebileceğiniz know-how larınız olması gerekmektedir. Söz konusu değerlere AR-GE yapmadan ulaşılabilme imkânı kesinlikle yoktur. Ancak ve ancak büyük paralar vererek ihtiyacınız olanı sadece kendi kullanımınız için satın alabilirsiniz. Balıkesir, AR-GE alanında; son araştırmalara göre Türkiye 44. sü durumdadır. Neredeyse hiç Ar-Ge projesi yapmıyoruz. Ar-Ge ye neredeyse hiç yatırım yapmıyoruz. Önümüzdeki günler açısından büyük risk oluşturan alanlardan bir tanesidir.

 

ULAŞIM ve HABERLEŞME:

 

Karayolu:

Uzun yıllar boyunca Balıkesir’in büyük ölçüde en büyük sorunu gibi gözüken kara yoları anlamında çok ciddi gelişim sağlanmıştır. Fakat uzun yıllar bu alanda yatırım yapılmayan ilimizin hali hazırda problemleri vardır.

 

Devam eden projeleri bir kenara bırakacak olur isek; en önemli karayolu sorunumuz önümüzdeki dönem çözüm ışığı gözükmeyen, Balıkesir-Savaştepe yolu ve Marmara şeridinden, Balya üzerinden Edremit yoluna bağlanan güzergâhtır.

 

Havayolu:

Havayolu ulaşımı ilimiz açısından sorunlu alanlardan biridir. Uzun yıllar hava ulaşımı sağlanamayan Balıkesir Merkezimize; saatlerin ve günlerin çok dezavantajlı olmasına rağmen oluşan yolcu potansiyeli talep varlığını göstermektedir. Biz Balıkesirliler öncelikle saatler ve günler düzenlenmeli sefer sayısı arttırılmalı şeklinde düşünmekte iken hava ulaşımımız yine sekteye uğradı. Merkez hava meydanı binası kötü durumdadır. Özellikle bağlantı yolu ayrı bir dezavantaj yaratmaktadır.  Hava meydan binası tadilata tabi tutulmalı, şehre ayrı bağımsız bir bağlantı yolu ile bağlanmalıdır. Bu yatırımlara müteakip doğru uçuş saatleri ile havayolu ulaşımında doluluğu yakalayacağımız kesindir.

 

Demiryolu:

Yapımı devam eden lojistik köy, BALO Projesi ve potansiyel yolcu ve yük varlığı ile doğru orantılı demiryolu işletmeciliği yapılamamaktadır. 

 

DENİZCİLİK:

 

İki denize birden kıyısı olan Balıkesir yaklaşık 300 km sahil şeridine ve 52 ada varlığına sahiptir. Bu verimli sular, imkânları kısıtlı ve organize olmadan çalışan balıkçıların güçsüzlüğüne terk edilmiştir. Deniz kıyılarında büyük turizm yatırımı yapma imkânları yaratılamamıştır. Deniz taşımacılığı imkânları ve yat barınma imkânları yetersizdir.

 

TARIM:

 

Türkiye’nin tarım alanındaki büyük potansiyeli Balıkesir’in bu sektörünün sorunları büyüktür. Öncelikle tarım planlı yapılmamaktadır. Araziler miras yolu ile çok küçük hale geldiği için tarla ıslahına ihtiyaç duymaktadır. Toprak, yaprak, su analiz laboratuvarlarına ve sahada çalışacak ziraat mühendislerine ihtiyaç vardır. Her Platformda Türkiye’yi doyuran il Olduğumuz gerçeğini belirtmemize rağmen Üniversitemizde Ziraat Fakültesi olmamasından kaynaklanan kalifiye teknik personel sıkıntısı yaşanmaktadır.

 

Tohum:

 

Yabancı menşeli hibrid tohumlar sektöre hâkimdir. Balıkesir ve ülkemiz için önemli tohum üretim merkezlerinden biri olan Balıkesir Tohum üretim merkezi kapatılmıştır.  Anadolu tohumlarının yeterli verim vermediği savı, ıslah yerine yabancı menşeli tohuma yönelmeye sebebiyet vermiş ve tarımsal ürünleri işleyen sanayi işletmelerimizin ülkemiz tohumları ile üretilmiş ürünler bulamaması; tedarik sıkıntısı ve beraberinde ithal ham madde temini ile ciddi döviz kaybı olarak hem bölgemize hem de ülkemize ciddi zarar verir hale gelmiştir. İlimiz tohumculuk sektörünün ilgili kuruluşlar tarafından desteklenerekAnadolu tohumlarının ıslahı ve bunların tekrar topraklarımızda ekilir hale gelmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

 

 

Termal Seracılık:

Balıkesir geniş termal kaynaklara sahiptir. Bu kaynakların kullanım hukuku ile ilgili sorunlar ve gerekli arazi şartlarının yaratılmaması ve bölge insanının bu sektöre yönlendirilmemesi neticesinde bu büyük potansiyel kullanılamamaktadır.

 

Hasat Teknikleri:

Özellikle 11 Milyon zeytin ağacı varlığına sahip olan Balıkesir uygun hasat tekniği var olmadığı için zeytin hasadında büyük kayıp yaşanmaktadır. 

 

Damlama Sulama:

Damlama sulama sistemi varlığı yetersizdir.  Bu sistem ile birlikte paralel olarak meyvecilik desteklenmelidir.

 

HAYVANCILIK:

 

Et ve süt üretiminde Balıkesir Türkiye’nin bir numaralı merkezidir. Büyük bir hayvan varlığına ev sahipliği yapmaktadır.

 

Süt ve Süt Ürünleri:

Bu alandaki önemli sorun gıda güvenliği zincirinin oluşturulamamasıdır. Sütün sağımından, depolanmasından, taşınmasından başlayan hatalar zinciri bu alana büyük zarar vermekte ve çok acil olarak sorunların çözümüne yönelik kapsamlı bir eylem planına ihtiyaç duymaktadır. Yoksa pek çok ülkeye; bilindiği gibi süt ve süt ürünleri ihracımız yasaktır. Bu öncelikle Balıkesir süt sektörüne zarar vermektedir.

 

Büyük Baş Hayvancılık:

Son birkaç yıl içinde sektöre büyük ölçekli önemli yatırımlar yapılmıştır. Fakat hali hazırda Balıkesir’in yüzlerce köyünde halk geçimini hayvancılığa bağlamıştır. Hayvanların barındırıldığı fiziki şartlar uygun değildir. Hayvan sayısı yeterli değildir.  Hayvan varlığının arttırılması ve ahırların yenilenmesi için destekleme yapılması gerekmektedir.

 

Beyaz Et:

Beyaz et alanında Balıkesir Türkiye’nin bir numaralı üretim potansiyeline sahiptir. Tesisler dünya standartlarındadır. Sektör tamamen özel sektörün gayreti ile yol almaktadır. Hali hazırda üretim potansiyeli yeterli değildir. Pek çok yurt dışı pazarlarda fiyatlar uyuşmamaktadır. Bunun öncelikli sebebi de rakip ülkelerin sektörü desteklemesidir. İhracatın desteklenmesi büyük önem arz etmektedir.

 

SAĞLIK:

 

Boğaziçi Üniversitesi, Frekans Araştırma şirketi, Caretta iletişim tarafından yapılan ve 2010 yılında yayınlanan son sürdürülebilirlik çalışması ve TUİK’in 2013 raporunda Balıkesir “ Yüz Bin Kişi Başına Uzman Hekim, Yüz Bin Kişi Başına Pratisyen Hekim, Yüz Bin Kişi Başına Hastane Yatak Sayısı” açısından Türkiye 36. Sıdır. Bu kabul edilebilir bir durum değildir. İlimizin mağdur olduğu önemli alanlardan bir tanesidir. Yeni hastane yatırımlarına ihtiyacımız vardır.

 

 

KÜLTÜR VE SANAT:

 

Öncelikle Kültür Merkezi İhtiyacımız bulunmaktadır. Tiyatro salonumuz çok kısıtlıdır. Kültür ve Sanat faaliyetleri halkımızın ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelik ve sıklıkta değildir.

 

EĞİTİM:

 

SBS ve LYS Sınavlarında öğrencilerimiz yeterli başarıya ulaşamamaktadırlar. Okullarımızdaki eğitim seviyesi yeterli değildir. Görev alan öğretmenlerin eğitime odaklanmaları yönünde çalışmalar yapılmalıdır.

 

Balıkesir’in bir üniversite şehri olması hedeflenmektedir. 2. Bir Üniversite ihtiyacı gözükmektedir.

 

 

BİLİNİRLİK:

 

Balıkesir birçok alanda lider konumdadır. Fakat sahip olduğu değerler ve potansiyeli bilinmemektedir. Bu da planlamalar ve değerlendirmeler açısından ilimize büyük haksızlıklar yapılmasına sebep vermektedir.

 

Örneğin Türkiye Mermer Rezervinin yaklaşık %35 lik rezerv kaynağı ile Balıkesir Türkiye 1.si iken mermer denince akla Afyon gelmektedir.  İki denize birden kıyısı olup 300 km’ye yaklaşan sahil şeridine sahip Balıkesir 52 ada varlığı ile Türkiye’nin en çok adası olan ilidir. Beyaz et lideridir. Süt ve süt ürünleri lideridir. Maden zenginidir. Termal kaynak zenginidir. Dünyanın en lezzetli zeytinyağı Balıkesir de üretilir. İlçelerinden pek çoğu başlı başına markadır. Fakat marka ilçelerimizden Ayvalık, pek çok kişi tarafından İzmir’in ilçesi olarak bilinmektedir. Balıkesir’in çok ciddi bir halkla ilişkiler sorunu vardır.

 

İMAR:

 

Şüphesiz Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın en önemli ve üzerinde çok yoğun zaman harcayacağı konuların başında gelmektedir. Bu konu şüphesiz ki Büyükşehrin uzmanlık alanı olacaktır. Pek çok Balıkesirlinin dilediği gibi bizim de burada ki temennimiz düzenlemelerin arasında 5 Yıldızlı Otel yatırımlarını ilimizin ihtiyaç duyulan bölgelerine çekecek çalışmaların yer almasıdır.